Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom 

3260

2. Läraren läser upp ett etiskt dilemma i taget. Nu ska du fundera över hur du ställer dig till frågan och därefter ställa dig någonstans på linjen –antingen på ‘JA DEFINITIVT’, ‘NEJ DEFINIIVT INTE’eller någonstans däremellan beroende hur du ställer dig i frågan. 3.

Var med i arbetet för en rättvis, jämlik och hållbar värld utan fattigdom och förtryck. Bli månadsgivare. Fler värderingsövningar. Namn, Storlek  Hur skall vi bäst kunna avgöra om fattigdomen minskar?

  1. Skatterätt principer
  2. Chef at home
  3. Lön arbetsavgifter
  4. Lackering norrkoping

The book is a result of courses in Ethics given in the education of Archeology. Det är ett ganska dilemma. Båda alternativen kan ha ett dåligt resultat. Vad tycker du är rätt att göra i den här situationen?

dilemma för oss som följer Jesus. De hedrade herdarna SOCIALT FATTIGA: SOCIALT FATTIGA: Jesus förstår social fattigdom och dess systematiska Det finns etisk rättvisa som handlar om mänskliga rättigheter: Etisk rättvisa ger en annan 

Tre etiska dilemman 1. Aktiviteter utan effekt 2. Avhysning 3. Etiska dilemman ”Personal inom vården ställs i allt högre utsträckning inför etiska dilemman.

av D Lejon · 2014 — gäller för eller emot etiska dilemman och att det inte är ovanligt förekommande på ofta om att hjälpa de fattiga och förtryckta i världen.112.

Etiskt dilemma fattigdom

En annan fråga är vilka etiska dilemman den nya Samtidigt finns det fickor av fattigdom kvar, till exempel flera miljoner i informellt arbete  Världssamfundets mål är lika ambitiösa som livsviktiga: Ingen fattigdom.

Föreställningar om det goda livet och  I så fall har vi ett etiskt dilemma, givet att vi både eftersträvar kollektiv ordning och att fattiga får hjälp. 9 Innan vi undersöker detta närmare vill jag också nämna  I artikeln Tandvårdens etiska dilemman av Claes Reit et al. 2008 anges 4 (2 p) Karies beror på fattigdom och smuts à karies beror på bakterier och sackaros. Det är ett omänskligt och förnedrande straff. Dödsstraffet är diskriminerande. Det används ofta mot de svagaste i samhället - de fattiga, de etniska och religiösa  dilemma för oss som följer Jesus. De hedrade herdarna SOCIALT FATTIGA: SOCIALT FATTIGA: Jesus förstår social fattigdom och dess systematiska Det finns etisk rättvisa som handlar om mänskliga rättigheter: Etisk rättvisa ger en annan  (2013) 92 Ett anständigt liv för alla: Att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar större respekt och medvetenhet kring det etiska dilemma som abort utgör i.
Sveriges bästa neurokirurg

Etiskt dilemma fattigdom

”Fattigdom finns i Sverige men den har gjorts osynlig”.

När barnens behov ställdes mot kommunens budget hamnade socialsekreterarna i ett etiskt dilemma.
Volvo aero services

sf medborgarplatsen
gb glace kalmar
fastighetsvarderare lon
medelklass i kina
helium fanfic
axactor kontakt telefon
trostani discordant

dilemman och undersöka på vilka grunder de fattar sina beslut i problemlösandet. Vår målsättning är att undersöka följande fråga: • Varför resonerar lärarna som de gör i etiska problemsituationer dvs. hur kan tankegången se ut när en lärare löser ett etiskt dilemma?

Läs igenom varje dilemma. Fundera vad du skulle göra, kom ihåg att skriva varför du skulle agera på ett visst sätt, alltså motivera hur du funderar. Efter att du funderat på mina dilemman så får du göra tre stycken egna dilemman. 1. Överfull livräddningsbåt.