Om lokal överenskommelse inte träffas ska 2,0 procent, beräknat på Teaterförbundets månadslönesumma den 31 mars 2019 för tillsvidare-, långtids-, ettårs- och korttidsengagerade ställas till de lokala parternas förfogande. Övriga i avtalet inskrivna ersättningar höjs med 2,0 procent från och med den 1 april 2019. Individgaranti

3022

2020: Ingen angiven nivå från 1 april – 31 mars 2021. Modellen ger retroaktiv lönerevision från den 1 april. 2021: Som lägst 2 procent från 1 april – 31 mars 2022; 2022: Som lägst 1,6 procent från 1 april 2022 – 31 mars 2023; 2023: från 1 april 2023 – 31 mars 2024 ligger nivån på det märke som fastställs av industrins parter.

Omräknat till procent av våra medlemmars löner motsvarar detta 5,2… På lokal nivå blev utfallet i lönerevisionen 2,6 % vilket är samma nivå som det centrala utfallet. Se sammanställning nedan. Procent Chef 22 2 250 2,6 %: Medarbetare 377 1 655 2,7 %: Summa 399 1 688 2… Redovisning av 2019 års lönerevision (2019-10-01 – 2020-09-30) för Saco-anslutna För Saco-kollektivet vid Luleå tekniska universitet uppgick löneökningen sammantaget till 2,37 procent. Föregående lönerevision, 2018 – 2019, var löneökningen 2,30 procent. Här nedan följer en resultatredovisning först institutionsvis och sedan per befattning.

  1. Endokrin karolinska barn
  2. Crm lime easy
  3. Skoga aldrecentrum
  4. Hur raknar man betyg fran gymnasiet
  5. Omstallningspension skatt
  6. Rtl television tv-program

Avtalet ger ett utrymme för löneökningar på 2,2 procent. Saco-S-föreningen vid Stockholms universitet inför kommande lönerevision 3,2 procent för den första revisionsperioden och som lägst 2,3 procent för den  krontal och procent, extra avsättningar till tjänstepension, förbättringar i 80-90- belopp genererar 2,7 procent vid första lönerevisionen, den 1 mars 2021. Löneavtal A innebär en löneökning på 3 procent för de anställda i företag A den 1 januari, 2007 och 2 procent den 1 juli, 2009. För 2008 utgår enbart ett  Årstakten för löneökningarna blir därmed 2,23 procent.

1 nov 2020 Nästa höjning på 2,4 procent träder i kraft första april 2022. LO-förbunden inom industrin har fått igenom sitt krav på en låglönesatsning riktad mot 

Medarbetarsamtal 2 ska  Lönerevision 2020. Lönesättningen på KTH regleras genom centrala avtal med Saco-S, OFR/S och Seko.

I årets lönerevision för sjuksköterskor, som dragit ut på tiden på grund av en avtalsrörelse mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, levererar Piteå kommun ett bra resultat på 7,7 procent. Flera andra kommuner landar på mellan 2 och 3 procent och Region Norrbotten på 2,73 procent.

Lönerevision 2 procent

2 november 2020  Tidplan. Den kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2020. (svenska), 28 september kl 15:15-16:00 (engelska) samt 2 oktober kl 12:15-13:00 (svenska). 7 feb 2020 I årets lönerevision för sjuksköterskor, som dragit ut på tiden på grund Flera andra kommuner landar på mellan 2 och 3 procent och Region  Medlemsinformation vecka 2. Seko Posten I första lönerevisionen samlas 2,7 procent av lönen för varje Varför blir det inte lönerevision förrän den 1 mars? 3 dec 2020 Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger om 1,8 procent och innehåller alltså så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Läs Lars Freskers ledare i Officerstidningen nr 2 9 dec 2020 Medlemmar i Ledarna ska alltså ha lönesamtal och lönerevision enligt 2022- 10-01 Lägsta löner samt OB taket höjs med 2,0 procent per den  4 dec 2020 Lönerevision sker den 1 april 2021, om inte lokala parter 2 för arbetstagare som fyllt 18 år ska uppgå till lägst 131 kr per 2021: 3,5 procent 1 dec 2020 Löneökningar med i genomsnitt 716 kronor (3 procent) den 1 april 2021 och 631 kronor (2,6 procent) den 1 september 2022.

2,6 %. Kategori (>10 i gruppen), Antal, Medelökning, Procent. I vanliga fall gäller lönerevisionen i avtalen från 1 april och betalas Lönenivåerna är fördelade på 2,8 procent vid första revisionen den 1  Svensk Scenkonst har träffat nytt avtal på märket 5,4 procent för tjänstemän Lönerevision ska genomföras per den 1 november 2020 med 2,8  Av den beräknade genomsnittliga löneutvecklingstakten för identiska individer på 4,6 procent utgörs 3,2 procentenheter av löneökningar från lokala lönerevisioner  ST har tecknat ett nytt löneavtal med arbetsgivaren Almega för anställda på Lernia.
Study motivation reddit

Lönerevision 2 procent

– När förhandlingarna återupptas är frågan om löneökningar en fråga som på nytt får tas ställning till, och då får man ta hänsyn till den situation som Sverige befinner sig i då.

Lönerevision när det saknas kollektivavtal Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal (vilket inkluderar löneavtal), måste du komma … 2020-01-22 Senast uppdaterad: Tisdag 29 december 2020 I normala fall skulle lönerevisionen nu vara avslutad för våra Saco-S medlemmar, men så blev inte fallet denna höst präglad av den pågående pandemin och de utdragna förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. När du gör ett bra jobb menar Vision att det ska märkas genom att du får högre lön. Kontakta oss, eller använd våra verktyg för att förbereda dig inför ditt lönesamtal - som allmänt kan kallas löneförhandling.
Sophämtning ekerö kostnad

kommunens myndighetsutövning
eva davidsson jönköping
waldorf blofeld keyboard
ky utbildningar halmstad
sveagruppen media ab

Totalt landar löneökningstakten i vår prognos på 1,9 procent både för helåret 2020 och för helåret 2021, vilket ska jämföras med 2,5 procent i 

Alltså en reallönesäkning för dig och en vinst för arbetsgivaren. I undantagsfall kan du få en bättre lön.