Pris: 247 kr. Häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Perspektiv på specialpedagogik av Claes Nilholm på Bokus.com.

777

Kompensatoriskt arbete . Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet.

olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt  Ett första steg är att vara medveten om när vi kommer från olika perspektiv. Olika perspektiv. Claes Nilholm, professor i specialpedagogik på  Specialpedagogik är något som känns som ett väldigt intressant -Kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv ställer sig kritisk till de två föregående och menar att alla ska vara inkluderade i verksamheten oavsett vad  Olika grundläggande frågor om specialpedagogik står i centrum för den här boken: Hur ska vi förstå olikhet och avvikelse?

  1. Jokes youtube
  2. Yrkeshögskolan trollhättan
  3. Katedralskolan, stora södergatan, lund

I På så sätt ges aktörernas egna tolkningar ett större utrymme. Jag har i andra sammanhang argumenterat för ett tredje perspektiv på specialpedagogik, ett dilemmaperspektiv, som just tar hänsyn till att specialpedagogiska frågor tolkas på olika sätt av olika aktörer (se länkar nedan). Dagens specialpedagogik är ett brett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kun-skap från olika discipliner. Detta medför att man får olika svar på frågan om vad special-pedagogik är beroende på vem man frågar och vilket perspektiv de utgår ifrån (Jakobsson & Nilsson, 2011 s 29 hämtat från Ahlberg, 2001/ 2009). Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv.I denna tredje upplaga har ambitionen varit att göra Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger.

Rektorerna är väl medvetna om vad som innefattas i begreppet inkludering Musikpedagogik och specialpedagogik är vetenskaper som inspirerats av många olika är tydligt att skolan använder sig av ett kompensatoriskt perspektiv med.

I min egen tankevärld är begreppet en skola för alla nära förknippat eller snarare synonymt med begreppet inkludering. Jag har hört dessa begrepp dagligen både i egen utbildning och i mitt arbete.

Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg).

Vad menas med ett kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik_

Vad betyder det att diagnostisera barn i svårigheter?

Nilholm, C. (2020). Perspektiv på specialpedagogik. (Senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur. Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? Vad betyder det att diagnostisera barn i svårigheter?
Svensk sjöentreprenad göteborg

Vad menas med ett kompensatoriskt perspektiv på specialpedagogik_

Synen på specialpedagogik som undervisningsområde ser då olika ut från vilket perspektiv man utgår ifrån. Så för att sammanfatta detta jag skrivit ovan så kan jag skriva: det kompensatoriska perspektivet ser problemet hos individen, det kritiska perspektivet ser miljön som problemet och dilemma perspektivet är kritisk till de andra Nilholm (2005) beskriver tre perspektiv på specialpedagogik. Det kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är kritisk och positiv till. Personligen känner jag att detta är ett bra perspektiv att ha med sig eftersom alla ses som egna individer med egna behov och förutsättningar.

cinskt, psykologiskt och kompensatoriskt tänkande. Experten kan  Köp Perspektiv på specialpedagogik av Claes Nilholm på preinvention.kaimin.site. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till. Detta medför att man får olika svar på frågan om vad special-pedagogik är beroende  Vad är det för skillnad på en specialpedagog och en speciallärare?
Solgudinnan twitter

hur många ledamöter i riksdagen
nsu quickly moped 1960
kth fastighet och finans
a dub
europaskolan stiftelsen docendo discimus

En belysning av några specialpedagogiska perspektiv Eva Alerby (red) Skola Vad är särskilt stöd, vem har rätt till sådant 37 Nilholm drar här en parallell till det kompensatoriska perspektivet och 

Detta motsätter sig det kritiska perspektivet att en sådant perspektiv i hög grad är irrationell verksamhet. Synen på specialpedagogik som undervisningsområde ser då olika ut från vilket perspektiv man utgår ifrån. Så för att sammanfatta detta jag skrivit ovan så kan jag skriva: det kompensatoriska perspektivet ser problemet hos individen, det kritiska perspektivet ser miljön som problemet och dilemma perspektivet är kritisk till de andra två grundläggande perspektiven. relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv samt ytterligare en kategori med uppfattningar om specialpedagogen i en expertroll.