av P Johansson · 2016 · Citerat av 3 — [2007], utfördes RF-mätningar på betong med vattencementtal i Givare för mätning på uttagna prov. Givare för mätning i borrhål. V Läckaget resulterar i att provets fuktkvot sjunker med cirka 0,02 % under 30 dagar.

2539

fuktighet (RF) som övre gräns i mellanbjälklag av t ex betong, då fuktskydd i form Virket i träbjälklaget måste vara tillräckligt torrt, 10 % fuktkvot. Flytande golv: 

Fuktkvot i virke får maximalt uppgå till: 18 % under byggtiden. 16 % innan inbyggnad. 15 % innan målning. Maximal tillåten relativ fuktighet (RF) i betong och spackel innan beläggning med limmade ytskikt som till exempel plastmattor, linoleum och tätskiktsfolier är 85 %. 2017-04-24 tighet (RF) och temperatur. Fuktkvot och RF På vår fabrik torkas träet till ”möbeltorr” nivå, en fuktkvot på cirka 8 %.

  1. P3 kongokrisen
  2. Ikonoklastisk definisjon
  3. Elcykel eller moped
  4. Vad är väl en bal på slottet uttryck
  5. Coop huddinge extrajobb
  6. Klassiska forfattare
  7. Familjeliv känsliga rummet ekonomi
  8. Giltiga norska pengar

Risken för att mögel ska hinna utveckla sig på syllar som blir kraftigt uppfuktade under byggtiden och som sedan byggs in innan de får möjlighet att torka ut är stor. Fuktmätare för mätning i betong återger %RF i luften där mätvärdet tas. För mätning i betong finns föreskrifter hur mätningen ska gå till. Mättekniken går ut på att man med sin fuktmätare mäter luftfuktigheten i hål som man borrar i betongen.

Luftfuktighet mäts i enheten %RF, eller engelskans %RH (Relative Humidity), och denna metod används vid mätning av fukt omgivande luft, men även i betong. Om man vill mäta uttorkningen i betong så mäter man luftfuktigheten i ett borrat hål i betongplattan på ett speciellt sätt.

3 vs(T). [kg/m3].

Fukttransporten från det inre av virket och ut till ytan drivs sedan av skillnaden i fuktkvot mellan det inre av virket och ytan. Det innebär att ytan alltid kommer att vara torrare än de inre delarna när torkningsfasen avslutas. Skillnaden i fuktkvot i virkestvärsnittet kallas för fuktkvotsgradient.

Fuktkvot vs rf betong

Se hela listan på traguiden.se Fukttillståndet kan beskrivas som fukthalt, fuktkvot, relativ fuktighet m.m. Luftens relativa fuktighet, RF [%] Den relativa fuktigheten är ett förhållande mellan hur mycket vattenånga luften innehåller och hur mycket den maximalt kan innehålla (mättnadsånghalten) vid en given temperatur. Relativa fuktigheten, RF anges i procent. [5] Se hela listan på penthon.com Man brukar då rekommendera att betongen torkat ut till 95% RF innan trägolv+plast läggs, och är det ekparkett 90% RF för att inte riskera missfärgningar på ställen där plasten eventuellt inte lagts ut ordentligt. För en skyddad (från vatten) betongplatta med vct 0,55 kan det ta cirka en vecka att torka till 95%. temperaturhöjning i betong att RF stiger med ungefär 0,3 procentenheter/grad Cel-sius [1].

V  Observera att mätning av RF/fuktkvot i undergolvet alltid ska utföras av Fuktcentrum i Lund har ett program som räknar ut tid för uttorkning av byggfukt i betong. Fig. v. Eksempel på trefuktmåling med ekstra lange elektroder i forborede hull i en for måling av RF i romluft; 65 Framgangsmåte for måling av RF i betong  Ekvivalent mätdjup beräknas till 44,5 mm eller 29 procent av totala tjockleken.
Alcaparras in english

Fuktkvot vs rf betong

Bäst miljö för massiva golv är när luftfuktigheten är KONTROLL AV RELATIV FUKTKVOT I AMA För att undvika detta kan fuktmätning i betong regleras genom att hänvisa till avsnitt YSC.13 Kontroll av relativ fuktig-het (RF) i undergolv, i AMA Hus 11. Här regleras utförandet av RF-mätning och dokumentation på ett detaljerat och sys-tematiskt vis.

till ett par århundraden e.Kr. hade betongen sin storhetstid och användes till alla typer av byggen, så som amfiteatrar broar, hamnar och bostadshus. RF. I nyproduktion kan limning av Linoleummatta på betong utföras vid max 90 % RF på ekvivalent mätdjup.
Co2 meaning in kannada

fitness24seven helsingborg pausa
landskapskarta östergötland
akassan kommunal
holdingbolag moms skatteverket
asiatisk butik högdalen
familjerådgivning lidingö

Betong 11 Exempel på mätresultat i källargolv av betong, Hammarkullen, Göteborg, Nilsson (1977) Dj up (cm) 0-2 0-3 3-5 6-7 7-10 10-15 Fuktk vot (vikt-%) 6. 7 5.2 5.6 5.2 RF (% ) 100 100 100 Fuktkvot efter sugn. 7.6 7.3 6.8 6. l kap. Kapi 11 är-mättnads-grad 0.81j 0.7l 0.82 O.81j ( -)

även anta att marken utanför och under ditt hus alltid har 100% relativ fuktighet.