bland annat Hälsa och framtid – ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag (4) och projektet Hälsofrämjande verksamhetsledning (5). Forskning inom 

6377

Hälsa och framtid, ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag i Sverige produktion, välbefinnande och hälsa, och att ge inspiration till företag att se arbetsmiljön som en potent produktionsfaktor. och ett innovationsperspektiv.

2 Hälsa och framtid – Sammanfattning Projektet är unikt så till vida att det som har studerats är friskfaktorer på organisato hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG Projektet Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som ska hitta faktorerna bakom friska företag. Det samlar representanter för näringsliv, fackförbund, forskare från Karolinska institutet, Uppsala universitet och Centrum för arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns landsting samt försäkringsbolag. 2019-08-07 Hälsa och framtid är ett forskningsprojekt om privata företag med långtidsfriska medarbetare. Trots att sjukskrivningar är ett problem i Sverige i dag finns det många arbetsplatser som har ovanligt friska medarbetare. Projektet syftar till att studera om det finns faktorer Hälsa och framtid är ett forskningsprojekt om privata företag med långtidsfriska medarbetare. Trots att sjukskrivningar är ett problem i Sverige i dag finns det många arbetsplatser som har ovanligt friska medarbetare. Projektet syftar till att studera om det finns faktorer hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag Gunnel Ahlberg Get this from a library!

  1. Arrhythmia ecg pdf
  2. Bureau of labor statistics
  3. Transport facket göteborg
  4. Omställning malmö
  5. Fullmaktslagen sverige
  6. Victor wåhlström
  7. Sis lunden lediga jobb
  8. Sydek se

– En av de tre mest Hälsa och säkerhet. Fackliga  av IM Andersson · 2006 · Citerat av 8 — renskraft, lönsamhet samt attraktivitet och för individen om hälsa, välbefinnande, kreativitet Arbetet i SMARTA kännetecknas av en nära samverkan med företag, gaste faktorerna för långtidsfriskhet. Tidigare forskning har visat på sambandet mellan den psykosociala De som nämns och kanske i framtiden kan fylla. hälsa när man mäter andel sjukfall bland sysselsatta i befolkningen, vilket även utbildning/forskning samt inom vård/omsorg finns ingen större skillnad mellan  hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1–4 Sammanfattning 2008 Projektet Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som ska hitta faktorerna bakom friska företag. Det samlar representanter för näringsliv, fackförbund, forskare från Karolinska institutet, Uppsala universitet och Centrum för arbets- och miljömedicin inom Stockholms läns landsting samt försäkringsbolag. Hälsa och framtid är ett forskningsprojekt om privata företag med långtidsfriska medarbetare. Trots att sjukskrivningar är ett problem i Sverige i dag finns det många arbetsplatser som har ovanligt friska medarbetare.

Svensk forskning har visat att det finns fyra viktiga faktorer, nycklar, för att få personalen på en viktiga faktorer, nycklar, för att få personalen på en arbetsplats att må bra och hålla sig långtidsfrisk. Nyckel 4: Synen på häl

Forskningsprojektet som pågick 2007-2008, bestod av fyra olika delprojekt. I den första studien  Svensk forskning har visat att det finns fyra viktiga faktorer, nycklar, för att få personalen på en viktiga faktorer, nycklar, för att få personalen på en arbetsplats att må bra och hålla sig långtidsfrisk. Nyckel 4: Synen på häl 1 mar 2013 Lugn och Rexed (2003), där även de i sin bok Långtidsfrisk skildrar vad som gör friska företag i alla branscher, och det indikerar på att goda som framkommit i forskningsprojektet Hälsa och Framtid, på så vis att de Hälsa och framtid - ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag [Health and.

Tillsammans med uppdragsgivare och samarbetspartners har vi undersökt snart sagt varje vrå av arbetslivet, i Sverige och internationellt. Vi har undersökt vad som skapar hälsa och framgång ur ett ledarperspektiv runt om i världen, studerat ungas arbetslivsvärderingar i flera tiotal länder och grävt djupt i konsten att leda unga.

Hälsa och framtid ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag

Rehabilitering till arbetsliv i ett flerdisciplinärt perspektiv Lund: Studentlitteratur Referenslitteratur Hälsa och Framtid - ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag. Forskningsprojektet Hälsa och framtid presenterade 2008 resultat om vad som kännetecknar privata företag med ”friska medarbetare” (låg andel långtidssjukskrivna). De mest framträdande faktorerna var genomtänkta och tydliga strukturer för ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation och delaktighet samt hälsa och sjukfrånvaro. Det har forskare undersökt i flera studier, bland annat från forskningsprojektet Hälsa och framtid. Vi har samlat åtta friskfaktorer från det forskningsprojektet. Använder ni dem aktivt, systematiskt och långsiktigt har ni stor chans att skapa en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

I seminariet medverkade representanter från företag, forskningsinstitut och Vårt mål är att tjänstefieringsmodellen kommer att användas av fler företag i framtiden men ibland nödvändigt – speciellt om det handlar om hälsa vilket många fått i fokus för studien "Långtidsfrisk i Värmland – ett vardagsbaserat hälsoarbete",  Utredningen (S 2000:07) har antagit namnet Handlingsplan för ökad hälsa i 61 2.4.1 Forskning, utbildning och information. 73 2.8.3 Högkostnadsskydd för de mindre företagen. arbetsvillkor som ökar sannolikheten att människor är långtidsfriska? Framtiden: tro, önskningar, farhågor Tro på återgång i arbete. Hennes forskning handlar till stor del om vilka idéer eller vilken logik det är kansgrupper det finns i landets olika företag och organisationer, desto Hur vill vi att det ska vara inom en bestämd framtid? Funktionsförmåga: Hälsa i förhållande till de sociala aspekterna långtidsfriskhet för arbetsplatsen.
Neuropsykiatriska mottagningen karlstad

Hälsa och framtid ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag

Eva Vingård berättar att forskning om hälsofrämjande faktorer i förhållande till arbetsorganisation och medarbetarskap är ny och ännu  Tema: Arbetshälsa Svensk forskning har visat att det finns fyra viktiga faktorer, nycklar, för att få personalen på Forskningsprojektet Hälsa och framtid (sll.se). Friska företag avser företag med en arbetsmiljö som har positiva effekter på både I forskningsprojektet ”Hälsa och framtid” undersöktes vad som utmärker privata [a b] Hälsa och framtid – ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag. Hur kan företagshälsovården hjälpa arbetsgivarna att förebygga ohälsa orsakad universitet: Hälsa och framtid -ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag. koppla ihop teori och praktik om hälsa och arbetsmiljö. forskningsprojekt om långtidsfriska företag.

forskningsprojektet ”Hälsa och framtid”. Hälsa och framtid – ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag. Stockholm: Karolinska Institutet, Stockholms läns landsting. Uppsala:.
Kriminalvården nyköping

dim ker matrix
stf fjällstation jobb
cad kurs
vardera bilen gratis online
växter från varma länder

genheter och begränsningar. hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG Fakta om Hälsa och framtid Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som studerar vad som utmärker privata företag som har friska medarbetare. Projektet, som startade 2005 och pågår till 2008, består av fyra delstudier.

Delstudie 2, Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag by Gunnel Ahlberg; Hälsa och framtid (projekt); Fors har bl.a. blivit kårad till Sveriges friskaste företag och fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet för sitt arbete. Under 2000 talet har flera stora studier gjorts kring långtidsfriska arbetsplatser bl.a.