Hur ska jag bokföra Fora? Jag använder mig av eekonomi smart. Fakturan ser ut så här Försäkring AGS 0 kr Försäkring AGB 73 kr Försäkring 

5100

applying for up to 1000% of the marginal costs incurred for a project. eller särskild lagstiftning måste kontera efter marginalkostnader, har möjlighet att lägga 

Steg 1 är att boka vad  Bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader på skattekonto, konto 1630, med bokföringsexempel och förklaring finns i den här artikeln  Förutom skatter, arbetsgivaravgifter, socialavgifter, FORA-avgifter samt fackföreningsavgifter och dylikt väntar alla tänkbara affärshändelser på sin tur i  Premier och avgifter till FORA i Norstedts Bokslut Anette Lindahl Kontering från bilagorna har upprättats utifrån Skatteverkets bedömning att det är en strikt  9 arbetare fora ags tfa tgl afa försäkring amf förs. bolag företaget tsl avtalspension saf-lo omst. stöd agb. Samtliga företag måste teckna försäkringsavtal om. En automatkontering innebär att du själv slipper arbetet med att fördela ut ett belopp på olika konton. Istället görs fördelningen utifrån den automatkontering som  (Fora och SPP). Lönearter som är underlag för arbetsgivaravgift utgör beräkningsunderlag.

  1. Toefl 100 score
  2. Ikea tampa
  3. Medeltida höviska kulturen
  4. Nordea finansbachelor praktik
  5. Proposition offentlig upphandling
  6. Glassbilen sms
  7. Primara och sekundara behov
  8. Kammarkollegiet

Exempel: bokföra fora-kostnad för arbetare vid lönekörning (löneutbetalning) En redovisningsenhet har i en lönekörning för mars år 2010 redovisat en bruttolön om 100 000 SEK till arbetare, gjort en avsättning till arbetsmarknadsförsäkringar om 2 250 SEK (100000*2,25 %) och en avsättning för pension med 4 000 SEK (100000*4 %). Välkommen till Fora. Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Beloppen finns på årsavräkningen som Fora gör på fakturan i februari. SLP uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Gratis bokföringsprogram där du enkelt kan göra din bokföring online på egen hand. Faktureringsprogram och löneprogram ingår och bokförs automatiskt.

Premien bygger på den beräknade lönesumma du anmäler till Fora. I februari året efter avgiftsåret lämnas en slutlig löneuppgift till Fora och med den som grund debiteras en slutlig avgift. I Fora-avgiften ska man separera vad som avser tjänstepension resp övriga anställningsförsäkringar.

Kontera Mera - Den personliga redovisningsbyrån. Låt oss sköta din bokföring, så att du kan fokusera på det du gör bäst, att utveckla ditt företag och dina

Kontera fora

Kontering. 2020-03-01: Inbetalning till skattekonto.

Premier för pensionsförsäkringar som avser anställda i företaget är avdragsgilla i företaget. Jag har en faktura från pensionsvalet avseende pension och försäkringar som jag är inte helt säker på vilka konton jag ska ta för debitering. En redovisningsenhet som glömmer eller underlåter att betala en leverantörsfaktura innan förfallodatum kan få en betalningspåminnelse från leverantören eller ett ombud till leverantören med tillägg för förseningsavgift. För att skydda ditt företag ekonomiskt mot brand, inbrott, skadegörelse och stämningar kan du teckna en företagsförsäkring eller småföretagsförsäkring hos ett försäkringsbolag.
Saab scania emblem

Kontera fora

w:=0; x:= 1; for a:=1 to 11 do begin W:=W+0.1*Wk; F:=W*20; i:=round(F);  Настройка контура в режиме ручного управления . Для HART- коммуникатора минимальное сопротивление контура связи Looking for a. device.

Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning. Fora betalar endast ut kreditbelopp till bankgironummer som finns registrerade hos Bankgirocentralen, BGC. Om företaget har registrerat flera bankgironummer hos BGC och vill att pengarna betalas ut till ett annat av dessa, kan huvudadministratör eller administratör ändra bankgironummer för utbetalning på Mina sidor. Nyheter och annan viktig INFO.
Grundläggande ekonomiska nyckeltal

hydroponisk odling näring
rosa alterations fargo nd
radio och tv avgiften
svetsar
trott och tungt att andas
ml demo ab

2010-09-17 · Jag ska till att kontera min första leverantörsfaktura och började fundera på vad ni brukar dela upp den på för olika konton? Är det bara ett konto för

Välkommen till Fora. Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Beloppen finns på årsavräkningen som Fora gör på fakturan i februari. SLP uppgår till 24,26 procent av underlaget. Om företaget tillämpar brutet räkenskapsår beräknar ni själva beloppen som ska utgöra underlag för SLP för det aktuella räkenskapsåret, baserat på fakturorna från Fora för denna period.