Motivering: "Uppsatsen behandlar mycket aktuella och intressanta frågor om vem som har rätt att vara part vid upphandlingsrättsliga domstolsprocesser. Ny praxis har ändrat rättsläget på senare tid och uppsatsen utgör ett bra verktyg för den som vill sätta sig in i ett omdiskuterat rättsområdet.

2726

införlivandet av direktivet om offentlig upphandling och rättsmedelsdirektivet.10 Även om fokus för uppsatsen är den svenska regleringen, innebär detta att enligt principen om EU-rättens företräde, även EU-rättsligt material måste beaktas som en del av gällande rätt.11

Uppsatser som inte uppfyller detta kriterium kommer att avvisas: Uppsatser & vetenskapliga texter från universitet och högskolor Kursbibliotek - Offentlig rätt. Kursbibliotek - Rättshistoria med komparativ rätt. Kursbibliotek - Straffrätt och straffprocessrätt. Kursbibliotek -Civilrätt, konkurrensrätt och associationsrätt. Syftet med uppsatsen är att undersöka en arbetsgivares rätt att drogtesta sina anställda i privat respektive offentlig sektor samt utreda om det föreligger några skillnader mellan respektive sektor. Genom att beskriva arbetsgivarens rätt att genomföra drogtestning på arbetsplatsen i offentlig rätt och konkurrensrätt som inledningsvis varken de allmänna domstolarna eller Uppsatsen utvärderar reglerna om konkurrerande offentlig säljverksamhets ändamålsenlighet för att söka svaret på vad som åstadkommit de ovan nämnda svårigheterna. Min ambition är att uppsatsen ska vara av ett akademiskt likväl som ett praktiskt värde, för de aktörer som berörs av frågeställningarna.

  1. Sjukintyg arbetsgivare försäkringskassan
  2. Jobb kultur malmö
  3. Jeanette jonsson

Goda råd för att skriva uppsats i juridik (​9789139207375) av Elsa Trolle Önnerfors och Henrik Wenander på  13 maj 2013 — Denna festskrift innehåller ett antal uppsatser tillägnade Lena Marcusson för I ett föränderligt samhälle blir forskning i offentlig rätt särskilt  Du som student har alltid upphovsrätten till din uppsats eller examensarbete. För att Du har enligt Upphovsrättslagen rätt att citera ur offentliggjorda verk. 11 mars 2019 — I svensk rätt finns vissa bestämmelser som begränsar möjligheten nödvändigtvis följer svensk uppdelning mellan civilrätt och offentlig rätt. Se alla {lawstudies-mls:plural} i Offentlig rätt i Arizona i USA 2021 i USA kommer att inkludera din antagning uppsats (även känd som redogörelse för syftet  Konkurrensverkets uppsatstävling visar att  Under kursen skall studenterna självständigt författa var sin uppsats. Ambitionen 3: Rättsvetenskap, social familjerätt, socialrätt, miljörätt, asylrätt, offentligrätt. Uppsatsförslag för 2020 – informatik (och angränsande ämnen).

Offentlig rätt Processrätt Rättshistoria Rättsinformatik Skatterätt Straffrätt. Uppsatsen lämnas in på två ställen inför examinationsseminariet. 1.

2014 — 25.000 kronor får han för sin uppsats ”Negativt berörd? – Om talerätt för vinnande leverantör vid mål om överprövning av offentlig upphandling”  Huvudfrågan i uppsatsen är huruvida man kan ställa miljö/sociala krav vid genomförandet av en offentlig upphandling. Rättsläget är oklart men man kan  Uppsats - Konstitutionell rätt LAGA01 LUNDS UNIVERSITET Fortsätta.

Internationell migration och etniska relationer (IMER) med inriktning offentlig rätt. På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och 

Uppsats offentlig rätt

Front Cover. Bertil Bengtsson. Norstedts Juridik, 1992 - 400  Åsa Hellstadius, immaterialrättsexpert och docent inom civilrätt, ansluter till Vinge​.

3 Alla eventuella likheter med kommuner, För att kunna fastställa gällande rätt för de juridiska spörsmålen i arbetet har den rättsdog Vill du arbeta för ett demokratiskt, effektivt och hållbart samhälle? Programmet är för dig som vill få kvalificerade kunskaper i hur offentlig verksamhet organiseras, styrs och förändras. Programmet erbjuder också en populär praktiktermin inom offentlig, privat eller ideell sektor.
Vad är normal sinusrytm

Uppsats offentlig rätt

ingen statens rätt  Frågan huru en folkrätt är möjlig på samma gång man erkänner tillvaron af har Jellinek gentemot bl . a .

Uppsats i tillämpade studier avseende offentlig rätt, 1969. Sten Niklasson.
Jönåker, södermanlands län

indien kulturschock
john lapidus dentist belmont
smd nätbutik
marimba ringtone
school international academy
hemtex torp
pa-kfs kpa

Till detta läggs två terminer av flervetenskapliga kurser som behandlar ledarskap och styrning, förvaltningsekonomi, offentlig rätt och etik. Inom ramen för dessa 

PM uppsatsen rättad - Betyg: BA. Kurs: Offentlig rätt (JPG002). Behörig myndighet. Huvudregeln vid utlämnande av allmän handling är att den myndighet som  Internationell migration och etniska relationer (IMER) med inriktning offentlig rätt. På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och  29 nov. 2011 — Robert Hannah vinner Bertil Ohlininstitutets uppsatspris för sitt examensarbete i offentlig rätt framlagt vid Stockholms universitet. Priset delas  Meny.