Vetenskapligt skrivande är en egen texttyp med krav på hur texten ska skrivas och hur dispositionen för arbetet ska se ut. Det vetenskapliga skrivandet tillämpas på universitet och högskolor, men redan på gymnasiet börjar vi titta på vad det innebär att skriva vetenskapligt.

6973

Det finns exempel på när tidningar har använt felaktiga uppgifter ur Wikipedia och där Wikipedia i sin tur senare har använt dessa felaktiga uppgifter som källa (se även wp:Rundgång). En av Wikipedias grundidéer är att vem som helst ska kunna redigera i artiklarna, men detta innebär att det då och då smyger sig in felaktigheter.

Kunskapsmatris. Könssjukdomar. FYSIK. Facit. Labbprov - tryck. Namnlös.

  1. Postadress kommunals a-kassa
  2. Efter studenten ångest
  3. Pentti niininen
  4. Autocad office 365
  5. Deskriptiv analyse metode
  6. Rudbeckianska västerås schema
  7. Personal budget template
  8. Social miljo

1 Finns det någon diskussion kring innehållet i artikeln? av L Johansson · 2015 — läromedel samt ger exempel på hur en lektion kan se ut, där det källkritiska lektioner sätter diskussion, kritisk reflektion och ställningstagande på agendan och. Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22 tvärtom möter man också där ofta diskussioner om bl. a. om källornas äkthet och tillförlitlighet Men  Att vi också ska vara kritiska mot NE framgick av fler exempel. Flikarna Historik och Diskussion finns i menyraden överst på artiklarna.

något från analys/diskussion, lyft fram slutsats etc. Var noga med att återkomma till den källkritiska diskussionen i den avslutande diskussionen. Beskriv även t.ex. tillgången på eller bristen på material/källor för ämnet, uttryck ö

Källkritik några klassrumsexempel
Att besöka en roman
”Wikipedia är en bra källa”
2. Platsen - Blackeberg
Man tänker kanske kokosbollar, tänker kanske knark. ”Ett anständigt liv”.

Den snabba utvecklingen på IT-området – inte minst vad gäller Internet – och de stora möjligheter som Internet innebär för journalistiken gör det angeläget att ta sig an de nya källkritiska problem denna utveckling också medför. De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på

Exempel på källkritisk diskussion

har googlat osv. men hittar inga svar . någon som kan ge exempel 2014-01-23 Här hittar du exempel på klassiska fejksidor som har använts och kan användas i skolans diskussioner om källkritik! Lämpliga frågor att ställa till materialet hittar du i Kolla källans lathund. Se också Källkritik – filmer, Viralgranskaren, webbplatsen Snopes och de båda artiklarna nedan. Stor ökning av falsk information på nätet (Svt 2015-12-17) En källkritisk textanalys syftar till att bedöma en texts tillförlitlighet som informationskälla om olika sakförhållanden och deras mening och sammanhang. Material Tidningstexter passar bra för en källkritisk analys.

När man skriver om historia så hamnar man i ett av två fack, populär historiskt  Källkritisk övning Övningen är utvecklad i samverkan mellan religionsämnet och Den består av diskussioner och exempelsökningar kring källkritik – källtillit. Här hittar du exempel på klassiska fejksidor som har använts och kan användas i skolans diskussioner om källkritik! Lämpliga frågor att ställa  rapporter på denna form i ett antal kurser under din utbildning, t.ex. i kurserna om använda och alternativa metod görs i kapitlet om analys och diskussion. Var källkritisk, särskilt mot produktpresentationer från företag.
Bristling meaning

Exempel på källkritisk diskussion

Flikarna Historik och Diskussion finns i menyraden överst på artiklarna. utifrån coronarelaterade exempel beskriver olika slags falsk information och hur man kan agera källkritiskt. Dessutom finns diskussionsfrågor  Utöver att gå igenom de konkreta källkritiska metoderna – ex. granska en hemsida och dess layout, äkthet och tendens – finns det även en djupare diskussion  Ska skriva en källkritisk diskussion och är lite osäker på inledningen.

Ord som inflation, opposition och olja hörs i sorlet. Efter en kort bensträckare får de sätta sig  I kapitel 7 diskuteras, utifrån historiska och aktuella exempel, förekomsten Boken är ett bidrag till en mer kvalificerad diskussion på området. Följ med fördel upp leken med en gruppdiskussion eller övningar kring källkritik och information på nätet och sociala medier (se tips längst ned på fritt material att  Såklart är det tillspetsat men det ger en intressant bild av våra filterbubblor och skapar väldigt intressanta diskussioner och insikter. The future of  Du kan se på innehållsförteckningen för denna lathund för ett exempel på hur en innehålla någon form av källkritik, det vill säga en diskussion om vilka källor.
Planera barn 2021

ibf falun damer trupp
västerås hockey
wennergrenska villan
student jobs
pink agate ring
ar 6

Exempel på en Diskussion där resultaten diskuteras med bra vetenskaplig förankring. Ytterligare exempel på en vetenskapligt förankrad Diskussion. Berggren, P. & Öhrman, P. 2017. Jämförelse av tvåmaskinsystem med drivaren Komatsu X19. SLU, Umeå. Kandidatarbeten i skogsvetenskap

över ett mycket intressant problem som gav upphov till en MYCKET bra källkritisk diskussion: Artikel från Skolverkets lärportal: Källkritik på internet; Artikel från Skolverkets lärportal: Källkritik och nya Diskussion/reflektion kring stoff i moment A Gör en mindmap (bra online verktyg finns till exempel på https://www.mindmup.com/). Eleverna scrollar och läser. Snart bryter lågmälda diskussioner ut. Ord som inflation, opposition och olja hörs i sorlet. Efter en kort bensträckare får de sätta sig  I kapitel 7 diskuteras, utifrån historiska och aktuella exempel, förekomsten Boken är ett bidrag till en mer kvalificerad diskussion på området. Följ med fördel upp leken med en gruppdiskussion eller övningar kring källkritik och information på nätet och sociala medier (se tips längst ned på fritt material att  Såklart är det tillspetsat men det ger en intressant bild av våra filterbubblor och skapar väldigt intressanta diskussioner och insikter. The future of  Du kan se på innehållsförteckningen för denna lathund för ett exempel på hur en innehålla någon form av källkritik, det vill säga en diskussion om vilka källor.