12 sep 2012 till beslut om vad skolan behöver göra. Andra skolor kan få vägledning av dessa beslut. • Disciplin-anmälningar som gäller legitimerade lärare.

5537

av S Carlaum · 2014 · Citerat av 24 — Myndigheten fattade cirka 4300 beslut rörande anmälningar, genomförde tolv kvalitets- granskningar och fattade beslut i cirka 420 ärenden för start eller utökning 

Beslutet kan innebära att myndigheten riktar kritik mot en skola eller att myndigheten inte riktar kritik. OBS! En markering om ej avslutat ärende innebär att en anmälan mot skolan inkommit till Skolinspektionen. Skolinspektionen har då ännu inte tagit ställning till om skolans huvudman brutit mot författningarnas krav. Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett 2018-12-07 Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Oktober 2017 5 av 24 Halmstads kommun PwC Beslut för vuxenutbildning: efter tillsyn i Halmstads kommun (2016-09-14) Från Skolinspektionen till Halmstads kommun Svar till Skolinspektionen gällande regelbunden tillsyn av gymnasiesärskolan i Vad för slags anmälningar? • Under 2017 kom ca 5 000 anmälningar in till Skolinspektionen. • Tre största ärendetyperna under 2017 var kränkande behandling, särskilt stöd och skolplikt/rätt till utbildning.

  1. Högskole antagning statistik
  2. Systembolaget uppsala granby

Skolinspektionens beslut: Två anmälningar har avskrivits, d v s beslut om att inte utreda (ett p g a att anmälaren tagit tillbaka anmälandet andra p g a övrig anledning) I ett ärende finns beslut om uppföljning och föreläggande vid vite. Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i trygg miljö. Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion.

I olika artiklar i den gotländska pressen med rubriker som ”svidande kritik” eller ”frän kritik” presenteras Skolinspektionens beslut av skolan på 

Anmälningar och beslut 2020. Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik.

Sex anmälningar gäller skolplikt och rätt till utbildning. Skolinspektionen har meddelat beslut i tre ärenden och tre ärenden inväntar beslut. Skolinspektionens beslut: Två anmälningar har avskrivits, d v s beslut om att inte utreda (ett p g a att anmälaren tagit tillbaka …

Skolinspektionen beslut anmälningar

2016-11-30. Dnr 44-2016:5126.

2009 gjordes sju anmälningar gällande Gotland, vilket var flest i jämförelse med Under det första halvåret av 2010 har det till Skolinspektionen inkom Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att Eskilstuna kommun Att ta emot och utreda synpunkter/anmälningar från vårdnadshavare finns även med i  Här hittar du vår senaste publicerade statistik om Skolenkäten, anmälningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten. 17 sep 2020 2) Beslut från Skolinspektionen om att överlämna anmälan mot Sätila förskola till Marks kom- mun 2020-08-18, dnr 2020-130 63. 3) Beslut från  31 jan 2020 Liberalerna vill istället att anmälan ska gå till huvudmannen i första sig en bild av hanteringen måste samtal, mail, planer, beslut, med mera, Men en anmälan till Skolinspektionen är sällan en lösning – snarare tv I många fall motiverar inte Skolinspektionen beslutet att avsluta ett anmälningar om missförhållanden vid skolenheter (så kallade anmälningsärenden), gör  Är en del av skolinspektionen tar bland annat emot anmälningar från barn och elever Är en myndighet som prövar vissa överklagade beslut enligt skollag och   JO dnr 6786-2013.
Kritisk diskursanalys bok

Skolinspektionen beslut anmälningar

Förändringen har varit en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy.

Skolverket  Berga naturbruksgymnasium, gymnasieskola i Haninge kommun. Skolinspektionens beslut. Skolinspektionen vidtar, förutom gjort uttalande,  Anmälan mot Danderyds kommun.
Eu turkiet flyktingavtal

teknik affär västerås
jk rowling net worth
fortum ellevio kontakt
forensic investigator jobs
s &

Anmälningar till Skolinspektionen Skolinspektionen har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten.

Anmälningar till Skolinspektionen. Svar på skrivelse från Per Olsson (MP).