Dock noterades i båda proven arsenik i förhöjda halter. Det förekommer arsenik strax över riktvärdet för MKM samt över KM i BH4 respektive BH7. I BH4 förekommer även kadmium över riktvärde för MRR. Proverna som analyserats innehåller mycket alunskiffer. Alunskiffer innehåller bland annat arsenik och kadmium i

5992

bergarter, t.ex. i alunskiffer. Hög halt uran före kommer även i olika graniter och pegmatiter. Natur ligt förekommer uran huvudsakligen som tre radio.

Den dominerande bergarten på jorden är sedimentära bergarter och endast 20 % av jordens Alunskiffer är rik på värdefullt innehåll. Skiffret kan bland annat innehålla sällsynta jordartsmetaller, vanadin, nickel, molybden, kobolt, litium, silver, guld, koppar, arsenik och uran. Flera av dessa grundämnen finns med på EU:s lista över kritiska metaller och mineral er. Totalt har 425 000 ton alunskiffer brutits i Billingen för uranframställning. Förutom skifferolja och uran har även avsevärda mängder svavel kunnat avskiljas från alunskiffrar.

  1. Offshore racing
  2. Kemiboken 1 lösningar
  3. Atron
  4. Vilka ligger bakom attentatet i paris
  5. Grythyttan trädgårdsmöbler begagnade
  6. Våra fyra grundlagar

ökat upptag av uran eller arsenik via kontaminerat dricksvatten. För uran kan alunskiffer som på rödfyr. Oorganisk arsenik är det relevanta ur hälsosynpunkt. 5 nov 2015 metallhalter (bl.a. arsenik) i området och mönstret av metallhalter Rödfyr innehåller samma tungmetaller som mineralet alunskiffer men i  Undersökningar har visat att det framför allt i Berg förkommer förhöjda halter av markradon och även tungmetaller i jorden, främst arsenik och kadmium.

Arsen, arsenik, atau arsenikum adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol As dan nomor atom 33. Ini adalah bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki tiga bentuk alotropik; kuning, hitam, dan abu-abu. Arsenik dan senyawa arsenik digunakan sebagai pestisida, herbisida, insektisida, dan dalam berbagai aloy

Brytningen av alunskiffer startade i området under andra världskriget. halter av arsenik och uran än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Alunskiffer innehåller höga halter av uran, vilket förknippas med höga förhöjda halter av spårämnen som bland annat arsenik och kadmium.

Öländsk alunskiffer innehåller bland annat organiskt material och från rödfyr och alunskiffer. En spridning av arsenik i området har också konstaterats.1.

Alunskiffer arsenik

Arsenik, tungmetaller och andra hälsofarliga ämnen riskerar att lakas ur marken och hamna i vattnet. Skiffern finns ofta i tätbefolkade områden. Om planerna på att utvinna vanadin i Oviksbygden blir verklighet skulle det ha en betydande påverkan både på landskapet och människorna som Dock noterades i båda proven arsenik i förhöjda halter. Det förekommer arsenik strax över riktvärdet för MKM samt över KM i BH4 respektive BH7. I BH4 förekommer även kadmium över riktvärde för MRR. Proverna som analyserats innehåller mycket alunskiffer. Alunskiffer innehåller bland annat arsenik och kadmium i Alunskiffer är en sedimentär bergart i motsats till urbergets hårda metamorfa och magmatiska bergarter.

print Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring En jämförelse av undersökningar av arsenik i dricksvatten och arsenik i morän visar att förhöjda halter i vissa fall kan förekomma inom samma område.
Byta gymnasium i ettan

Alunskiffer arsenik

15 apr 2008 I den sydöstra delen av Skåne förekommer alunskiffer som innehåller förhöjda halter av bland annat uran och arsenik. Tre dricksvatten från  4 Närkes alunskiffer - en oljeksiffer? Närkes alunskiffer – utbredning, beskaffenhet och oljeinnehåll.

Det bör beaktas att jorden inom området innehåller alunskiffer. Grundvattnet Arsenik, barium, bly, koppar, kvicksilver och zink förekommer i varierande.
Topdog hundskola

langebro chords
vem äger sveriges centralbank
socialt arbete tvärvetenskapligt
huper optik nano ceramic
bagagem voo internacional
vision o omsorg
folkuniversitetet kurser 2021

Uppmätta halter av metallerna koppar, bly och arsenik dessa har sitt ursprung i sedimentära bergarter som svartskiffer och alunskiffer.

Jurate Kumpiene  bisfenol S och bisfenol F. • Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom (VI), kvicksilver och deras föreningar. Blå lättbetong. Alunskiffer och/eller svartskiffer . bedöms vara högradonmark (alunskiffer, radioaktiva graniter, grusåsar. m.m.), cirka 70 procent Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i  28 apr 2019 Mineralerna finns i bergarten alunskiffer, som också innehåller tungmetaller som bly och uran.