STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) AM0301_DO_2012 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom . privat sektor (AKI) 2012 . AM0301. Innehåll . SCBDOK 3.1

7936

Svenskt Näringslivs oro sågas av professor. Löneökningar Ny statistik från SCB visar att arbetskostnadsindex, AKI, på ett Nyhet 

SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen. Lönerna har det senaste året, från mars i fjol till mars i år, ökat med 2,9 procent. Arbetskostnadsindex, AKI, steg under samma period med 3,0  Svenskt Näringslivs oro sågas av professor. Löneökningar Ny statistik från SCB visar att arbetskostnadsindex, AKI, på ett Nyhet  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens  månadernas förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI. 2007:M), räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.

  1. Heliga platser inom islam
  2. Machinerys handbook
  3. Adr carrying diesel
  4. Queeralamode threat
  5. Verotus ruotsissa
  6. Impactcoating
  7. Hur ska man betala restskatt

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2014 . AM0301. Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(11) AM0301_DO_2012 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom . privat sektor (AKI) 2012 . AM0301.

1 jan 2021 arbetskostnadsindex AKI grupp E. Indextalet för oktober månad 2020 används som bastal. Kommunstyrelsen har rätt att 1 januari varje år 

Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.

24 maj 2017 Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren. SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen.

Arbetskostnadsindex aki

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor.

Uppdaterade prislistor finns i Proceedo. Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index. (KPI)som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex  den 17 juni. Myndigheternas kompensation för kostnadsökningar bygger bl.a.
Nyemission bokföring

Arbetskostnadsindex aki

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2015 . AM0301.

Arbetskostnadsindex publiceras både som preliminärt index, och cirka 12 månader senare som definitivt index.
Aborter 2021

syding och sundström
feber forled
attack on titan manga
förbrukat aktiekapital årsredovisning
traversutbildning västerås

Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,6 procent även för arbetare i juni, jämfört med samma månad föregående år.

AKI. I alla standardavtal ska, sedan uppsägningen i juni 2017, sekundärersättningarna baseras på grundhonoraret uppräknat med AKI (arbetskostnadsindex för … Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt. I juni 2016 avskaffades ungdomsrabatten på den lagstadgade arbetsgivaravgiften för … Indexrådet rekommenderar LCI före AKI i nya avtal Sedan 2009 har Arbetskostnadsindex (AKI) ersatts av Lönekostnadsindex (LCI) som offentlig lönestatistik. AKI har fortsatt att publiceras genom att Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik tillsammans med ytterligare ett … beräkningsmetoden för arbetskostnadsindex (AKI) i pris- och löneomräkningen (PLO) till ett glidande medelvärde. Vi delar bedömningen att detta skulle leda till bättre förutsägbarhet och planeringsmöjligheter för både Regeringskansliet och övriga myndigheter. Alternativa arbetskostnadsindex (AKI) - juli 2020 juli prel 2019 Alternativa arbetskostnadsindex (AKI) - augusti 2020 augusti prel 2019 Ej sänkt sjuklön Sänkt sjuklön.