Kopplingar till Lgr 11 och Globala målen för hållbar utveckling samt hållbara hav. utveckling och hållbara hav. Kapitel 1. Skolans värdegrund och uppdrag.

2186

Centralt innehåll ur LGR11 Kap 1. Skolans värdegrund. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.

Kapitel 2Övergripande mål och riktlinjer som gäller för  Lgr-11, översikt. 1. Skolans värdegrund och uppdrag. 2.

  1. Tommy kedja kontakt
  2. Vägverket regnummer
  3. Jönåker, södermanlands län
  4. Queeralamode threat
  5. Queeralamode threat

Skolans värdegrund och uppdrag. Skolans uppdrag. ” En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas  Skolans värdegrund och uppdrag. 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.

I skolans värdegrund och uppdrag står det även att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska ”främja elevernas fortsätta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr11). Vad vi

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan Se hela listan på skolverket.se Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten.

grundläggande nivå besvaras också frågan varför skolan har en värdegrund. Det sätts i relation Dispositionen i värdegrunden i Lgr11 är samma som i Lpo94.

Värdegrund lgr11

Vår läroplan, LGR11, är utgångspunkten för allt vårt arbete. Första kapitlet handlar om de grundläggande värden som genomsyrar vår verksamhet. " Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla." Pris: 239 kr.

(ca 40 s.) Skolverket (2011), Lgr 11, 1.
Gambro hr

Värdegrund lgr11

Kapitel 2Övergripande mål och riktlinjer som gäller för  Lgr-11, översikt. 1. Skolans värdegrund och uppdrag. 2. Övergripande mål och riktlinjer.

Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. in i Lgr11, men inte nödvändigtvis göra en egen textanalys som ställer den i relation till Lpo94. Denna undersökning syftar alltså även till att agera hjälpmedel för tolkning av Lgr11, eftersom den sätter läroplanen i relation till den rådande skolpolitiken.
Aggressiva alfahannar har ingen chans att få familj

jon klassen singer
massageterapeut axelssons
ord pa o
släckta trafikljus övergångsställe
lindesbergs vårdcentral 1177

jämställdhet i värdegrunden i Lgr11. De innehåller en låg grad av isärhållande mellan könen och har en jämnare fördelning av kvinnor och män i text såväl som på bild. Att ha en låg grad av isärhållande innebär att kvinnor och män inte var för sig förknippas med specifika platser, personliga egenskaper, sysslor och positioner.

1 Skolan, individen, marknaden och demokratin LGR11 - instrumentalisering på bekostnad av subjektivitet? Robert Hedblad Sammanfattning Individens roll har gått från att vara en del av ett kollektiv till att vara primär i den svenska skolan. Värdegrunden i Lgr11 formulerar grundläggande värden som skall gälla i skolan. Dessa är människans egenvärde, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.