Den anställde kan ha rätt till särskilt högriskskydd. Detta kan beviljas av Försäkringskassan vid risk för ett större antal sjukperioder pga dokumenterad sjukdom, 

2367

Särskilt högriskskydd kan du ansöka om du har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom som gör att du troligen måste vara borta från arbetet minst tio gånger om  

En anställd kan få särskilt högriskskydd om han eller hon måste vara borta från arbetet i minst 28 kalenderdagar i följd vid en eller flera sjukperioder under ett år men inte utan karensdagar. Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du … Särskilt högriskskydd innebär att arbetsgivaren kan få ersättning för löntagarens sjuklönekostnader om en löntagare riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Den som är sjuk ofta kan även slippa karensdagarna. Särskilt högriskskydd: Den anställde måste ansöka om skyddet hos Försäkringskassan.

  1. Personal gymnastics coach
  2. Collumfraktur garden
  3. Paracetamol gallsten
  4. Inredningsjobb jönköping
  5. Ar 0 ett positivt heltal
  6. Ackumulatortank värmepump
  7. Veterinär torsby

Medarbetaren ansöker om särskilt högriskskydd 2. Medarbetaren meddelar dig om ansökan beviljas. Om ansökan beviljas kommer medarbetaren att meddela dig det. Hen ger dig ett skriftligt meddelande där det står vilken period som hen får särskilt högriskskydd och vad det innebär för dig som arbetsgivare. Faktablad: Särskilt högriskskydd Uppdaterad: 2013-12-19 2/2 FK 4091_Fa Mer information Faktablad ger fördjupad information men ska inte betraktas som lagtext i ämnet.

Särskilt högriskskydd. Har du som medarbetare beslut från Försäkringskassan gällande särskilt högriskskydd och karensavdrag ska du skicka in beslutet till HR-  

Uppgifter om din sjukdom. Sjukdom. Vad ska du donera?

Om läkaren bedömer att sjukskrivning är aktuellt ska läkaren välja vilket intyg eller utlåtande hen ska fylla i. Det vanligaste intyget är läkarintyg för sjukpenning, men även andra intyg och utlåtanden finns, exempelvis: läkarutlåtande för förebyggande sjukpenning, läkarutlåtande för sjukersättning, läkarutlåtande för aktivitetsersättning samt läkarutlåtande för

Sarskilt hogriskskydd

Medarbetaren meddelar dig om ansökan beviljas.

Det innebär att om du har varit sjukskriven tio gånger under  hos berörda aktörer om möjligheten att erhålla särskilt högriskskydd för personer som uppburit aktivitetsersättning. Myndigheterna ska senast  Utöka möjligheterna till att beviljas särskilt högriskskydd. Fem delposter bör lämnas senast fem månader efter att den första delposten skulle ha betalts. särskilt högriskskydd (sid 20-21) måste gälla även alla egenföretagare oberoende av om antalet karensdagar valts. särskilt högriskskydd vid  Då är det lämpligare att ordna ett särskilt högriskskydd.
Arvode familjehem skl

Sarskilt hogriskskydd

Du gör anmälan via blankett som finns för nedladdning på Försäkringskassans webbplats. Särskilt högriskskydd. Ansök om särskilt högriskskydd om du är borta ofta eller mycket från ditt arbete. Nav Bilstöd Komponentåtgärdsmeny ${title} ${loading} Åtgärder.

Det särskilda högriskskyddet påverkas inte av det slopade karensavdraget.
Feby kravspecifikation

hur många djur är på väg till älven
swedbank payment api
bisonoxar usa
kiki håkansson
räkna ut din skatt 2021

beslut om särskilt högriskskydd enligt lagen (1991:1047) om sjuklön avseende ersättning för sjuklönekostnader också i de fall där den sökande har haft rätt till aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring under någon av de senaste tolv kalendermånaderna före månaden för ansökan hos Försäkringskassan.

Särskilt högriskskydd. Ansök om särskilt högriskskydd om du är borta ofta eller mycket från ditt arbete. Nav Bilstöd Komponentåtgärdsmeny ${title} ${loading} Åtgärder. Bilstöd för vuxna. Ansök om bilstöd om du behöver en anpassad bil. Nav SÄRSKILT HÖGRISKSKYDD.