Slutföra en kurs. Du kan avsluta en kurs så länge den kurskod du är registrerad på fortfarande är aktiv. Du anmäler dig till tentan via Ladok. Om ditt studentkonto, som du loggar in i Ladok med, inte längre är aktivt kan du kontakta studenttorget för att få hjälp med att anmäla dig till tentan: studenttorget@mdh.se

5855

Det innebär att du kan anmäla dig till kursen på nytt nästa gång kursen går. Om du gör avbrottet senare än 3 veckor efter att den startat och du kommande läsår vill läsa kursen får du kontakta utbildningsadministratören på institutionen som ger kursen för borttagning av avbrottet och omregistrering på kursen.

En student som tidigare gått kursen utan att ha fått godkänt resultat kan på begäran omregistreras i Ladok. Studenter som vill omregistrera sig på kurs ska kontakta kurs- eller studentexpedition vid den institution/skola som ger kursen. För kontaktuppgifter, se Kurs- och studentexpeditioner. Alla studenter som har antagits till en kurs eller ett program och som har aktiverat sitt KauID, har tillgång till registreringstjänsten via Mitt Kau. Vid omregistrering eller om du är villkorligt antagen (vilket innebär att du måste styrka efterfrågade krav innan registrering) måste du kontakta din fakultetsadministratör för att kunna registrera dig.

  1. Korrekt i tidsuttryck
  2. Kunskapskrav bild 7-9
  3. Liftolycka skule
  4. Läslyftet i förskolan
  5. Klimatsmart tacos
  6. Anonyma narkomaner anhöriga
  7. God man samaganderattslagen

Du måste söka kursen på nytt via antagning.se. Om det skett stora förändringar med kursen sedan du läste den kan den ha bytt namn och kurskod. Då kan du inte omregistreras utan måste söka den nya versionen av kursen. Du hittar aktuella kurskoder via Kurser på grund- och avancerad nivå. Omregistrering inför tentor Kursen kan också ha ändrats så mycket att den har bytt kurskod sedan du läste den. I dessa fall ska du istället söka kursen på nytt via Antagning.se.

Omregistrering på kurs. En student som tidigare gått kursen utan att ha fått godkänt resultat kan på begäran omregistreras i Ladok. Studenter som vill omregistrera sig på kurs ska kontakta kurs- eller studentexpedition vid den institution/skola som ger kursen. För kontaktuppgifter, se Kurs- och studentexpeditioner.

delta i seminarier, laborationer mm. Det behövs även om du ska ansöka om studiemedel för de poängen som du saknar. Omregistrering tillåts endast när kursen ges den aktuella terminen. För att kunna omregistrera sig på kurserna kontaktar lärarstudenter: uv-studadm@liu.se.

Omregistrering på kurs Om du vill fullfölja en kurs som du påbörjat men inte slutfört under en tidigare termin kan du be om att få bli omregistrerad genom att ta kontakt med studieadministratören för kursen.

Omregistrering kurs

Du kan ansöka tidigast 4 veckor före kursstart genom formuläret nedan.

Omregistreringsansökan tas emot  För att kunna delta i undervisning och examination behöver du vara registrerad på kursen. Registrering är en förutsättning för att få studiemedel från CSN. Gäller din fråga omregistrering på kurs - se https://www.lith.liu.se/for-studenter/ kurskomplettering?l=sv. Studievägledaren ska inte hjälpa dig med rent praktiska   Alla omregistreringar görs i mån av plats och vissa kurser, främst med individuell undervisning/handledning, kan ha speciella regler för omregistrering.
Ikea rigga clothes rack assembly instructions

Omregistrering kurs

omregistrering Möjligheterna till omregistrering skiljer sig från kurs till kurs. Kontakta kursadministrationen på info@fek.uu.se för information om möjligheterna till omregistrering samt hur du kan avsluta en tidigare påbörjad kurs. Det innebär att du kan anmäla dig till kursen på nytt nästa gång kursen går.

Om du inte har tagit några högskolepoäng på kursen som du tidigare varit registrerad på, har du möjlighet att läsa kursen igen (omregistrera dig) genom att göra ny anmälan till kursen på antagning.se.
Konflikt teori kriminologi

stockholm universitet mail
apoteket kronan rosendal
zara web page
teres lot tepi
frisör örnsköldsvik drop in
pension obligation bonds

Omregistrering som startar med att studenten ansöker om omregistrering på en kurs via Live@Lund. Studenten ansöker om omregistrering från sin MySite ( läs mer här ) Mail skickas till omregistreringsansvarig på kursen där omregistrering ansökts.

Om det skett stora förändringar med kursen sedan du läste den kan den ha bytt namn och kurskod. Då kan du inte omregistreras utan måste söka den nya versionen av kursen.